Hoppa till innehåll
EN In english
  • Utlysning: Sök SSF Material för Energitillämpningar - 16 dagar
  • Kalender: Conference – Bringing New Materials to Market - 2 dagar
  • Kalender: Forum för Forskningskommunikation - 17 dagar
  • Kalender: Industridoktorand 2017 - 11 dagar
  • Kalender: Rambidrag för forskning på cyber- och ... - 1 månad 14 dagar
  • Kalender: SSF:s pris för bästa nyttiggörande forskning - 9 dagar

Research Institute PhD 2016

Ansökningsperiod
161220-170331
Bidragsperiod
2017-2022
Belopp (milj kr)
20.0
Handläggare
Henryk Wos

Beskrivning av utlysningen

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) avsätter 20 milj kr för en satsning på forskningsinstitutsdoktorander. Varje bidrag inom programmet täcker medel för forskning och egen forskarutbildning för en doktorand som är anställd vid ett i Sverige verksamt forskningsinstitut, i samverkan mellan näringsliv och akademi. Bidraget löper under fyra till fem år och ska resultera i en doktorsexamen. SSF räknar med att kunna bevilja åtta projekt à 2,5 milj kr (inklusive indirekta kostnader) i denna utlysning.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Svenska

  Sökt
Totalt antal ansökningar 52
Livsvetenskaperna 5
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 9
Materialvetenskap och materialteknologier 13
Informations-, kommunikations- och systemteknik 17
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 7
Övrigt 1
Kvinnliga huvudsökande 9
Manliga huvudsökande 43