Hoppa till innehåll
EN In english
  • Kalender: SSF Forsknings-institutsdoktorand! - 3 dagar
  • Kalender: SSF Material för Energitillämpningar - 1 månad 12 dagar
  • Utlysning: Sök SSF Forskningsinstituts-doktorand! - 3 dagar
  • Utlysning: Sök SSF Material för Energitillämpnin... - 1 månad 12 dagar
Sista ansökningsdag

31 Mar 2017

klockan 14:00
Tidigaste projektstart kan beräknas till

1 Sep 2017

Sök SSF Forskningsinstituts-doktorand!

För andra året i rad finns nu möjlighet att söka programmet SSF – Forskningsinstitutsdoktorand, FID. Varje bidrag inom programmet täcker medel för forskning och egen forskarutbildning för en doktorand som är anställd vid ett i Sverige verksamt forskningsinstitut, i samverkan mellan näringsliv och akademi. Bidraget löper under fyra till fem år och ska resultera i en doktorsexamen. SSF räknar med att kunna bevilja åtta projekt à 2,5 milj kr i denna utlysning, det vill säga 20 miljoner kronor totalt.

Forskningsinstituten fyller en viktig roll för att skapa och sprida kunskap och teknik i samhället samt att driva fram innovationer. SSF ska enligt sina stadgar främja utveckling av starka forskningsmiljöer med hög strategisk relevans, befordra forskarutbildning och samverkan mellan akademi och näringsliv samt främja forskarrörlighet internationellt och mellan universitet/högskolor, institut och företag. Det gör stiftelsen bland annat genom programmen Strategisk mobilitet (SM), Industridoktorand (ID) och genom att stödja doktorander verksamma vid forskningsinstitut, det vill säga, genom programmet SSF Forskningsinstitutsdoktorand. 

Sista ansökningsdag är 31 mars 2017, kl. 14.00. Tidigaste projektstart kan beräknas till 2017-09-01 men ej senare än 2018-03-31.

Kontaktpersoner vid stiftelsen:

Henryk Wos, forskningssekreterare, tel: 08-50581671, email: henryk.wos@stratresearch.se

Joakim Amorim, programchef, tel: 08-50581665, email: joakim.amorim@stratresearch.se

Hämta utlysningstexten här!