Hoppa till innehåll
EN In english
  • Kalender: Rambidrag för forskning på cyber- och informati... - 14 dagar
  • Kalender: SSF:s styrelse sammanträder - 17 dagar
  • Kalender: Strategisk Mobilitet - 3 månader 15 dagar
Sista ansökningsdag

6 Jun 2017

klockan14:00
Tidigaste projektstart kan beräknas till

mars 2018

Rambidrag för forskning på cyber- och informationssäkerhet

Stiftelsen för Strategisk Forskning avsätter 300 miljoner kronor i en nationell utlysning för problem-, utmanings- eller applikationsdrivna forskningsprojekt som uppfyller högsta internationella vetenskapliga standard. Utlysningen ska stimulera tvärvetenskaplig forskning inom cyber- och informationssäkerhet, med relevans för nuvarande eller framtida, svenskbaserad industri och för det svenska samhället.

Utvalda projekt kommer att stödjas med bidrag på  4-7 miljoner kronor per år under en period av 5 år (inkl. omkostnader). Pengarna ska användas till löner (seniora forskare, postdocs, doktorander, etc.), dyr utrustning och annan forskningsinfrastruktur, verktyg samt driftskostnader i projekten. Finansieringen för de sista två åren kommer att vara knuten till en framgångsrik halvtidsutvärdering.

Sista ansökningsdag är  den 6 juni 2017 14:00 (14:00 CET).  Projektstart beräknas till mars 2018.
 
Kontaktpersoner vid stiftelsen:
 
Olof Lindgren, forskningssekreterare, olof.lindgren@stratresearch.se , tel.: +46-8-505 81 669

Joakim Amorim, programansvarig, joakim.amorim@stratresearch.se, tel.: +46-8-505 81 665