Hoppa till innehåll
EN In english
  • Utlysning: Sök SSF Material för Energitillämpningar - 14 dagar
  • Kalender: Conference – Bringing New Materials to Market - IDAG
  • Kalender: Forum för Forskningskommunikation - 15 dagar
  • Kalender: Industridoktorand 2017 - 9 dagar
  • Kalender: Rambidrag för forskning på cyber- och ... - 1 månad 12 dagar
  • Kalender: SSF:s pris för bästa nyttiggörande forskning - 7 dagar
Sista ansökningsdag

4 Maj 2017

klockan 14:00
Tidigaste projektstart kan beräknas till

1 Dec 2017

SSF Industridoktorand 2017

Ta tillfället i akt och sök till programmet industridoktorand 2017! Stiftelsen för Strategisk Forskning avsätter 30 milj kr för satsningen på forskarutbildning till doktor eller till, vilket är nytt för i år – licentiat.

Ännu en nyhet är att det nu också går att söka för personer som redan har en licentiatexamen och som vill avlägga en doktorsexamen.

Varje bidrag inom programmet täcker medel för forskning och egen forskarutbildning för en industridoktorand/industrilicentiand, i samverkan mellan näringsliv och akademi. Bidraget löper under två till fem år och ska resultera i en doktors- eller en licentiatexamen.  SSF räknar med att kunna bevilja 12-24 projekt à 2,5 eller 1,25 milj kr (inklusive indirekta kostnader) i denna utlysning.

Samverkan mellan näringsliv och akademi är en viktig faktor för att sprida kunskap och teknik i samhället. SSF ska enligt sina stadgar främja utveckling av starka forskningsmiljöer med hög strategisk relevans, befordra forskarutbildning och samverkan mellan akademi och näringsliv samt främja mobilitet. Ett instrument för att uppnå detta är att stödja forskarutbildning i samverkan mellan akademi och näringsliv.

Sista ansökningsdag är 4 maj 2017, kl. 14.00. Tidigaste projektstart kan beräknas till 2017-12-01. 

 

Hämta utlysningstexten här

Läs FAQ här!

Kontaktpersoner vid stiftelsen:

Mattias Lundberg, forskningssekreterare, mattias.lundberg@stratresearch.se, 08-50581678

Joakim Amorim, programchef, joakim.amorin@stratresearch.se, 08-50581665