Hoppa till innehåll
EN In english
  • Utlysning: Sök SSF Material för Energitillämpningar - 16 dagar
  • Kalender: Conference – Bringing New Materials to Market - 2 dagar
  • Kalender: Forum för Forskningskommunikation - 17 dagar
  • Kalender: Industridoktorand 2017 - 11 dagar
  • Kalender: Rambidrag för forskning på cyber- och ... - 1 månad 14 dagar
  • Kalender: SSF:s pris för bästa nyttiggörande forskning - 9 dagar
Publicerad

Sök Nordforsks utlysning inom neutronforskning

Sök till Nordforsks neutronforskningsprogram! Tio miljoner norska kronor avsätts till att anställa postdoktorer. I och med att European Spallation Source, ESS, nu byggs i Lund, är Nordforsks mål att bygga nordisk expertis inom området. SSF är medfinansiär till projektet. Sista datum för ansökan är den 30 augusti. Se mer information här!