Hoppa till innehåll
EN In english
  • Kalender: Strategisk Mobilitet - 2 månader 12 dagar
  • Kalender: Photonics and Electronics Conference... - 2 månader 14 dagar
Publicerad

Sök Nordforsks utlysning inom neutronforskning

Sök till Nordforsks neutronforskningsprogram! Tio miljoner norska kronor avsätts till att anställa postdoktorer. I och med att European Spallation Source, ESS, nu byggs i Lund, är Nordforsks mål att bygga nordisk expertis inom området. SSF är medfinansiär till projektet. Sista datum för ansökan är den 30 augusti. Se mer information här!