Hoppa till innehåll
EN In english
  • Utlysning: Sök SSF Material för Energitillämpningar - 16 dagar
  • Kalender: Conference – Bringing New Materials to Market - 2 dagar
  • Kalender: Forum för Forskningskommunikation - 17 dagar
  • Kalender: Industridoktorand 2017 - 11 dagar
  • Kalender: Rambidrag för forskning på cyber- och ... - 1 månad 14 dagar
  • Kalender: SSF:s pris för bästa nyttiggörande forskning - 9 dagar
Publicerad

När bilden är tydligare än verkligheten

Tredimensionella bilder där vi bokstavligen färdas in i människans organ, vävnader och celler. Bilder som visar komplexa samband och mönster ur enorma datamängder inom till exempel industrin, flyget och meteorologin. Visualisering och perceptualisering av dofter, känslor och kroppsliga förnimmelser.

Det är delar av den satsning på 85 miljoner kronor under fem år som Invest in Sweden Agency, KK-stiftelsen, Stiftelsen för Strategisk Forskning, VINNOVA och Vårdalstiftelsen gör tillsammans i programmet Visualisering. Till detta kommer en finansiering på minst ett 20-tal miljoner från näringslivet i de enskilda projekten.

Läs mer.