Hoppa till innehåll
EN In english
  • Kalender: Rambidrag för forskning på cyber- och informatio... - 9 dagar
  • Kalender: SSF:s styrelse sammanträder - 12 dagar
  • Kalender: Strategisk Mobilitet - 3 månader 10 dagar
  • Utlysning: Passa på att söka - Doktorandtjänster Swedness - 3 dagar
  • Kalender: Photonics and Electronics Conference... - 3 månader 12 dagar
Publicerad

Kraftfullt forskningsstöd till processindustrin

SSF beviljar två forskarkonstellationer – en i Linköping och en i Lund – 15 milj kronor vardera för uppbyggnad av två processindustriella centra för forskning och kompetensutveckling med inriktning på de generiska konkurrensfaktorerna flexibilitet, styrbarhet och tillgänglighet.

Det övergripande målet är att stimulera konkurrenskraft och förnyelse inom svensk processindustri. SSF har avsatt totalt 60 milj kr. De nu beslutade bidragen avser en första treårs-period 2008 – 2010 och efter denna första period kommer en utvärdering att ske. De centrumbildningar som då faller väl ut kan påräkna finansiering ytterligare två år.