Hoppa till innehåll
EN In english
  • Utlysning: Sök SSF Material för Energitillämpningar - 16 dagar
  • Kalender: Conference – Bringing New Materials to Market - 2 dagar
  • Kalender: Forum för Forskningskommunikation - 17 dagar
  • Kalender: Industridoktorand 2017 - 11 dagar
  • Kalender: Rambidrag för forskning på cyber- och ... - 1 månad 14 dagar
  • Kalender: SSF:s pris för bästa nyttiggörande forskning - 9 dagar
Publicerad

Anbudsinbjudan – korta filmer för webben

Sedan tio år driver SSF ett antal ledarskapsprogram för yngre forskare som vid en omfattande urvalsprocess har bedömts ha särskilt goda förutsättningar att bli framtida forskningsledare inom akademi och näringsliv. Visionen med programmen är att utbilda forskare som förstår hur forskningsresultat implementeras och som i ett senare skede av forskarkarriären är beredda att ta ansvar för en större konstellation än den egna forskargruppen.

I programmet Framtidens forskningsledare 4, som startade 2011 och pågår till och med 2015, deltar 18 forskare, varav 14 är män och fyra är kvinnor. Forskarna kommer från olika vetenskapsområden inom naturvetenskap, teknik och medicin. Vi bjuder nu intresserade och kvalificerade producenter av film för webb att inkomma med anbud för att producera korta filmer med presentationer av deltagarna i Framtidens forskningsledare 4 och deras forskning. Sista ansökningsdag är den 15 augusti 2011.

För ytterligare information kontakta:
Kommunikationschef Eva Regårdh 08-505 816 68, e-post eva.regardh@stratresearch.se eller forskningshandläggare Mikael Gröning på 08-505 816 76 eller e-post: mikael.groning@stratresearch.se.