Hoppa till innehåll
EN In english
 • Utlysning: Sök SSF Material för Energitillämpningar - 16 dagar
 • Kalender: Conference – Bringing New Materials to Market - 2 dagar
 • Kalender: Forum för Forskningskommunikation - 17 dagar
 • Kalender: Industridoktorand 2017 - 11 dagar
 • Kalender: Rambidrag för forskning på cyber- och ... - 1 månad 14 dagar
 • Kalender: SSF:s pris för bästa nyttiggörande forskning - 9 dagar

Om SSF

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, finansierar forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin med ungefär 600 miljoner kronor om året. SSF är en fri, oberoende aktör inom det offentliga forskningsfinansieringssystemet.

Enligt stadgarna ska SSF stödja forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin. Stiftelsen ska främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta internationella klass med betydelse för utvecklingen av Sveriges framtida konkurrenskraft.

Prioriterade områden

Aktuella högprioriterade områden för SSF är:

 • Livsvetenskaperna (Life Sciences)
 • Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna (Life Science Technologies)
 • Materialvetenskap och materialteknologier (Materials Sciences & Technologies)
 • Informations-, kommunikations- och systemteknik, IKST (Informations-, Communications- & Systems Technologies)
 • Beräkningsvetenskap och tillämpad matematik (Computational Sciences and Applied Mathematics).