Hoppa till innehåll
EN In english
  • Kalender: Strategisk Mobilitet - 2 månader 8 dagar
  • Kalender: Photonics and Electronics Conference... - 2 månader 10 dagar

VD-beslut 2015

Ansökningsperiod
-
Bidragsperiod
2015-2017
Belopp (milj kr)
1.6
Handläggare
Joakim Amorim

Beskrivning av utlysningen

VD har på delegation rätt att ta beslut om att bevilja projekt inom en viss ram.

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 10 10 100%
Livsvetenskaperna 2 2 100%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 1 1 100%
Materialvetenskap och materialteknologier 1 1 100%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 3 3 100%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 3 3 100%
Kvinnliga huvudsökande 4 4 100%
Manliga huvudsökande 6 6 100%
Visa projekt