Hoppa till innehåll
EN In english
  • Utlysning: Sök SSF Material för Energitillämpningar - 14 dagar
  • Kalender: Conference – Bringing New Materials to Market - IDAG
  • Kalender: Forum för Forskningskommunikation - 15 dagar
  • Kalender: Industridoktorand 2017 - 9 dagar
  • Kalender: Rambidrag för forskning på cyber- och ... - 1 månad 12 dagar
  • Kalender: SSF:s pris för bästa nyttiggörande forskning - 7 dagar

Scientific collaboration with Korea 2014

Ansökningsperiod
140627-140930
Bidragsperiod
2014-2020
Belopp (milj kr)
30.0
Handläggare
Joakim Amorim

Beskrivning av utlysningen

The Swedish Foundation for Strategic Research (SSF) and the National Research Foundation of the Republic of Korea (NRF) launch a joint programme with the purpose of stimulating collaborative, focused research projects involving highly qualified groups in Korea and Sweden. NRF and SSF have set aside the equivalent to MSEK 30 each to cover these Korean-Swedish collaborative projects of the highest international scientific standard.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Engelska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 40 9 23%
Livsvetenskaperna 3 0 0%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 10 3 30%
Materialvetenskap och materialteknologier 15 3 20%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 12 3 25%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 0 0 0%
Kvinnliga huvudsökande 1 0 0%
Manliga huvudsökande 39 9 23%
Visa projekt