Hoppa till innehåll
EN In english
  • Kalender: SSF Forsknings-institutsdoktorand! - 4 dagar
  • Kalender: SSF Material för Energitillämpningar - 1 månad 13 dagar
  • Utlysning: Sök SSF Forskningsinstituts-doktorand! - 4 dagar
  • Utlysning: Sök SSF Material för Energitillämpnin... - 1 månad 13 dagar

Research Institute PhD 2015

Ansökningsperiod
151127-160303
Bidragsperiod
2016-2020
Belopp (milj kr)
20.0
Handläggare
Henryk Wos

Beskrivning av utlysningen

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) avsätter 20 milj kr för en satsning på forskningsinstituts-doktorander. Varje bidrag inom programmet täcker medel för forskning och egen forskarutbildning för en doktorand som är anställd vid ett i Sverige verksamt forskningsinstitut, i samverkan mellan näringsliv och akademi. Bidraget löper under fyra till fem år och ska resultera i en doktorsexamen. SSF räknar med att kunna bevilja åtta projekt à 2,5 milj kr (inklusive indirekta kostnader) i denna utlysning.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Svenska
Engelska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 74 8 11%
Livsvetenskaperna 12 2 17%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 8 1 13%
Materialvetenskap och materialteknologier 24 5 21%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 16 0 0%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 8 0 0%
Övrigt 6 0 0%
Kvinnliga huvudsökande 15 1 7%
Manliga huvudsökande 59 7 12%
Visa projekt