Hoppa till innehåll
EN In english
  • Kalender: SSF Forsknings-institutsdoktorand! - 4 dagar
  • Kalender: SSF Material för Energitillämpningar - 1 månad 13 dagar
  • Utlysning: Sök SSF Forskningsinstituts-doktorand! - 4 dagar
  • Utlysning: Sök SSF Material för Energitillämpnin... - 1 månad 13 dagar

Nordiskt samarbete inom neatronforskning

Ansökningsperiod
-
Bidragsperiod
2017-2017
Belopp (milj kr)
0.0
Handläggare
Joakim Amorim

Beskrivning av utlysningen

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 1 1 100%
Livsvetenskaperna 0 0 0%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 0 0 0%
Materialvetenskap och materialteknologier 1 1 100%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 0 0 0%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 0 0 0%
Kvinnliga huvudsökande 0 0 0%
Manliga huvudsökande 1 1 100%
Visa projekt