Hoppa till innehåll
EN In english
  • Utlysning: Sök SSF Material för Energitillämpningar - 14 dagar
  • Kalender: Conference – Bringing New Materials to Market - IDAG
  • Kalender: Forum för Forskningskommunikation - 15 dagar
  • Kalender: Industridoktorand 2017 - 9 dagar
  • Kalender: Rambidrag för forskning på cyber- och ... - 1 månad 12 dagar
  • Kalender: SSF:s pris för bästa nyttiggörande forskning - 7 dagar

Klinisk forskning 2010

Ansökningsperiod
101102-110201
Bidragsperiod
2011-2017
Belopp (milj kr)
100.0
Handläggare
Inger Florin

Beskrivning av utlysningen

SFF utlyser totalt 100 miljoner kronor för projekt inom klinisk forskning med syfte att bättre använda de nationella kvalitetsregistren.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Engelska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 45 5 11%
Livsvetenskaperna 39 5 13%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 2 0 0%
Materialvetenskap och materialteknologier 0 0 0%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 2 0 0%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 2 0 0%
Kvinnliga huvudsökande 16 0 0%
Manliga huvudsökande 29 5 17%
Visa projekt