Hoppa till innehåll
EN In english
  • Kalender: SSF Forsknings-institutsdoktorand! - 4 dagar
  • Kalender: SSF Material för Energitillämpningar - 1 månad 13 dagar
  • Utlysning: Sök SSF Forskningsinstituts-doktorand! - 4 dagar
  • Utlysning: Sök SSF Material för Energitillämpnin... - 1 månad 13 dagar

Informationsintensiva system 2011

Ansökningsperiod
110201-110418
Bidragsperiod
2012-2017
Belopp (milj kr)
100.0
Handläggare
Olof Lindgren

Beskrivning av utlysningen

The Swedish Foundation for Strategic Research (SSF) invites applications for five-year research group grants for research on Information-intensive systems within a framework of maximum SEK 100 million. The aim is to strengthen Sweden's competitiveness in the development of information-intensive systems and products. Applications should combine research and knowledge bases within system-oriented research with contributions from disciplines that can be utilised in a demonstrator relevant to a selected area of application. How benefits can be derived from the proposed research should be described in an exploitation plan included in the proposal.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Engelska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 45 4 9%
Livsvetenskaperna 0 0 0%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 2 0 0%
Materialvetenskap och materialteknologier 0 0 0%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 42 4 10%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 1 0 0%
Kvinnliga huvudsökande 6 0 0%
Manliga huvudsökande 39 4 10%
Visa projekt