Hoppa till innehåll
EN In english
  • Utlysning: Sök SSF Material för Energitillämpningar - 14 dagar
  • Kalender: Conference – Bringing New Materials to Market - IDAG
  • Kalender: Forum för Forskningskommunikation - 15 dagar
  • Kalender: Industridoktorand 2017 - 9 dagar
  • Kalender: Rambidrag för forskning på cyber- och ... - 1 månad 12 dagar
  • Kalender: SSF:s pris för bästa nyttiggörande forskning - 7 dagar

Individual grant for gender equality 2013

Ansökningsperiod
130423-130912
Bidragsperiod
2014-2019
Belopp (milj kr)
60.0
Handläggare
Henryk Wos

Beskrivning av utlysningen

SSF utlyser tio bidrag på sex miljoner vardera för ett karriärsutvecklingsprogram som gynnar jämställdhet mellan könen inom vetenskap och teknik.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Engelska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 112 10 9%
Livsvetenskaperna 49 3 6%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 12 2 17%
Materialvetenskap och materialteknologier 22 3 14%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 16 1 6%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 11 1 9%
Övrigt 2 0 0%
Kvinnliga huvudsökande 112 10 9%
Manliga huvudsökande 0 0 0%
Visa projekt