Hoppa till innehåll
EN In english
  • Utlysning: Sök SSF Material för Energitillämpningar - 14 dagar
  • Kalender: Conference – Bringing New Materials to Market - IDAG
  • Kalender: Forum för Forskningskommunikation - 15 dagar
  • Kalender: Industridoktorand 2017 - 9 dagar
  • Kalender: Rambidrag för forskning på cyber- och ... - 1 månad 12 dagar
  • Kalender: SSF:s pris för bästa nyttiggörande forskning - 7 dagar

Generic Methods and Tools for Production 2014

Ansökningsperiod
141008-150122
Bidragsperiod
2016-2020
Belopp (milj kr)
250.0
Handläggare
Mattias Lundberg

Beskrivning av utlysningen

The Swedish Foundation for Strategic Research announces the availability of a total of SEK 250 million in grants in a national call for proposals for Research on "Generic Methods and Tools for Future Production". The purpose of this call is to inspire research projects of the highest international scientific standards, which cater to present or enable future industry with activity in Sweden, in the manufacturing sector as well as in the production-related service sector.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Engelska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 59 8 14%
Livsvetenskaperna 1 0 0%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 6 0 0%
Materialvetenskap och materialteknologier 28 6 21%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 16 2 13%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 4 0 0%
Övrigt 4 0 0%
Kvinnliga huvudsökande 4 1 25%
Manliga huvudsökande 55 7 13%
Visa projekt