Hoppa till innehåll
EN In english
  • Utlysning: Sök SSF Material för Energitillämpningar - 14 dagar
  • Kalender: Conference – Bringing New Materials to Market - IDAG
  • Kalender: Forum för Forskningskommunikation - 15 dagar
  • Kalender: Industridoktorand 2017 - 9 dagar
  • Kalender: Rambidrag för forskning på cyber- och ... - 1 månad 12 dagar
  • Kalender: SSF:s pris för bästa nyttiggörande forskning - 7 dagar

Applied Mathematics 2013

Ansökningsperiod
130422-130617
Bidragsperiod
2014-2019
Belopp (milj kr)
120.0
Handläggare
Olof Lindgren

Beskrivning av utlysningen

Synergibidrag på totalt 120 miljoner kronor för problem- eller tillämpningsdriven forskning inom matematik. Forskningen ska vara av internationellt högsta vetenskapliga kvalitet och innehålla tvärvetenskapligt forskningssamarbete med en dominerande matematisk del. Den ska också vara av strategisk relevans för svensk industri och samhälle.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Engelska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 64 6 9%
Livsvetenskaperna 1 0 0%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 0 0 0%
Materialvetenskap och materialteknologier 0 0 0%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 3 0 0%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 59 6 10%
Övrigt 1 0 0%
Kvinnliga huvudsökande 8 1 13%
Manliga huvudsökande 56 5 9%
Visa projekt