Hoppa till innehåll
EN In english
  • Utlysning: Sök SSF Material för Energitillämpningar - 16 dagar
  • Kalender: Conference – Bringing New Materials to Market - 2 dagar
  • Kalender: Forum för Forskningskommunikation - 17 dagar
  • Kalender: Industridoktorand 2017 - 11 dagar
  • Kalender: Rambidrag för forskning på cyber- och ... - 1 månad 14 dagar
  • Kalender: SSF:s pris för bästa nyttiggörande forskning - 9 dagar

Pågående forskning

Totalt per forskningsområde
Antal projekt / Beviljat belopp (milj kr)
Utlysning Totalt avsatt belopp (milj kr) Bidragsperiod LV BT MV IT MB Öv
Applied Mathematics 2013 120.0 2014-2019 0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
6
119.9
0
0.0
Big data och Beräkningsvetenskap 200.0 2017-2022 1
33.0
1
21.0
0
0.0
1
33.0
4
113.0
0
0.0
Biological Production Systems 2014 225.0 2015-2019 5
148.1
3
76.9
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Biomarkers 2013 300.0 2014-2019 9
300.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Cyber Security 2017 300.0 2017-2022 0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Framgångsrika forskningsledare 2010 80.0 2012-2017 4
40.0
0
0.0
1
10.0
3
30.0
0
0.0
0
0.0
Framtidens Forskningsledare 5 200.0 2013-2018 13
122.5
1
10.0
5
50.0
1
10.0
0
0.0
0
0.0
Framtidens Forskningsledare 6 240.0 2016-2021 7
84.0
3
36.0
5
60.0
3
36.0
2
24.0
0
0.0
Generic Methods and Tools for Production 2014 250.0 2016-2020 0
0.0
0
0.0
6
192.6
2
57.4
0
0.0
0
0.0
Graduate School neutron science 120.0 2016-2021 0
0.0
0
0.0
1
120.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Individual grant for gender equality 2013 60.0 2014-2019 3
18.0
2
12.0
3
18.0
1
6.0
1
6.0
0
0.0
Individuella bidrag 2012 0.0 2013-2017 0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Industrial PhD 2014 30.0 2015-2019 5
12.5
1
2.5
3
7.5
2
5.0
1
2.5
0
0.0
Industrial PhD 2015 30.0 2016-2020 4
10.0
3
7.5
4
10.0
0
0.0
1
2.5
0
0.0
Industrial PhD 2016 30.0 2017-2021 5
12.5
2
5.0
1
2.5
2
5.0
1
2.5
1
2.5
Industrial Research Centres 400.0 2017-2025 1
75.0
2
150.0
0
0.0
1
75.0
0
0.0
0
0.0
Infection biology 2012 224.8 2013-2018 9
224.8
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Informationsaktivitet 2016 6.2 2017-2020 0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
1
6.2
Informationsintensiva system 2011 100.0 2012-2017 0
0.0
0
0.0
0
0.0
4
100.0
0
0.0
0
0.0
Ingvar Carlsson Award 5 36.0 2013-2017 8
24.0
1
3.0
0
0.0
3
9.0
0
0.0
0
0.0
Ingvar Carlsson Award 6 48.0 2015-2018 6
24.0
1
4.0
3
12.0
1
4.0
1
4.0
0
0.0
Ingvar Carlsson Award 7 48.0 2017-2020 5
0.0
2
0.0
4
0.0
0
0.0
1
0.0
0
0.0
Innovativ råvaruteknik 2011 23.5 2012-2018 0
0.0
0
0.0
1
23.5
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Klinisk forskning 2010 100.0 2011-2017 5
100.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Materials Science 2015 300.0 2016-2021 0
0.0
0
0.0
10
300.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Medical Bioengineering 2013 250.0 2014-2019 1
33.0
7
217.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Nordiskt samarbete inom neatronforskning 6.3 2017-2017 0
0.0
0
0.0
1
6.3
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Nyttiggörandepris, vår 2017 0.0 2017-2017 0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Rambidrag Electronics 2013 249.8 2014-2019 0
0.0
0
0.0
0
0.0
8
249.8
0
0.0
0
0.0
Rambidrag Elektronik/Fotonik 2010 160.0 2011-2017 0
0.0
0
0.0
0
0.0
6
160.0
0
0.0
0
0.0
Rambidrag IT 2010 160.0 2011-2017 0
0.0
0
0.0
0
0.0
8
159.9
0
0.0
0
0.0
Rambidrag Material, 2011 150.0 2012-2017 0
0.0
0
0.0
6
150.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Research Infrastructure Fellows 2014 225.0 2016-2020 5
75.0
2
30.0
7
105.0
0
0.0
1
15.0
0
0.0
Research Institute PhD 2015 20.0 2016-2020 2
5.0
1
2.5
5
12.5
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Scientific collaboration with Korea 2014 30.0 2014-2020 0
0.0
3
5.6
3
5.6
3
5.6
0
0.0
0
0.0
Smart Systems 2015 300.0 2016-2021 0
0.0
0
0.0
0
0.0
10
300.0
0
0.0
0
0.0
Strategic Mobility 2015 13.3 2016-2017 1
1.4
1
0.9
6
4.6
8
5.3
1
0.6
0
0.0
Strategic Mobility 2016 15.0 2017-2018 0
0.0
0
0.0
5
6.1
3
2.9
2
2.3
2
2.2
VD-beslut 2015 1.6 2015-2017 2
0.1
1
0.1
1
0.1
3
0.3
0
0.0
3
0.9
VD-beslut 2016 0.7 2016-2017 0
0.0
0
0.0
1
0.1
0
0.0
0
0.0
1
0.6
VD-beslut 2017 0.8 2017-2017 0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
3
0.8