Hoppa till innehåll
EN In english
  • Kalender: SSF Forsknings-institutsdoktorand! - 1 dag
  • Kalender: SSF Material för Energitillämpningar - 1 månad 10 dagar
  • Utlysning: Sök SSF Forskningsinstituts-doktorand! - 1 dag
  • Utlysning: Sök SSF Material för Energitillämpnin... - 1 månad 10 dagar

VD-beslut 2005

Ansökningsperiod
-
Bidragsperiod
2005-2008
Belopp (milj kr)
5.8
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

VD har på delegation rätt att ta beslut om att bevilja projekt inom en viss ram.

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 22 22 100%
Livsvetenskaperna 2 2 100%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 0 0 0%
Materialvetenskap och materialteknologier 3 3 100%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 6 6 100%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 11 11 100%
Kvinnliga huvudsökande 7 7 100%
Manliga huvudsökande 15 15 100%
Visa projekt