Hoppa till innehåll
EN In english
  • Utlysning: Sök SSF Material för Energitillämpningar - 14 dagar
  • Kalender: Conference – Bringing New Materials to Market - IDAG
  • Kalender: Forum för Forskningskommunikation - 15 dagar
  • Kalender: Industridoktorand 2017 - 9 dagar
  • Kalender: Rambidrag för forskning på cyber- och ... - 1 månad 12 dagar
  • Kalender: SSF:s pris för bästa nyttiggörande forskning - 7 dagar

Senior Individual Grants 2005

Ansökningsperiod
-
Bidragsperiod
2006-2008
Belopp (milj kr)
72.0
Handläggare
Henryk Wos

Beskrivning av utlysningen

De 18 forskare som 2004 erhöll ett förnyelseanslag, inbjuds att ansöka om ett implementeringsanslag för att kunna omsätta de nya idéerna i ett innovativt forskningsprogram.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Engelska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 12 12 100%
Livsvetenskaperna 3 3 100%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 3 3 100%
Materialvetenskap och materialteknologier 2 2 100%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 3 3 100%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 1 1 100%
Kvinnliga huvudsökande 0 0 0%
Manliga huvudsökande 12 12 100%
Visa projekt