Hoppa till innehåll
EN In english
  • Utlysning: Sök SSF Material för Energitillämpningar - 15 dagar
  • Kalender: Conference – Bringing New Materials to Market - 1 dag
  • Kalender: Forum för Forskningskommunikation - 16 dagar
  • Kalender: Industridoktorand 2017 - 10 dagar
  • Kalender: Rambidrag för forskning på cyber- och ... - 1 månad 13 dagar
  • Kalender: SSF:s pris för bästa nyttiggörande forskning - 8 dagar

Samfinansierade program 2001

Ansökningsperiod
-
Bidragsperiod
2001-2006
Belopp (milj kr)
29.0
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

Stiftelsen samarbetar med viss regelbundenhet med andra forskningsfinansiärer i gemensamma utlysningar av samfinansierade forskningsprogram. En förutsättning för stiftelsens deltagande i ett sådant samarbete är att forskningsprogrammet ligger inom ett område som prioriteras av SSF:s styrelse och att de olika forskningsfinansiärernas något skilda erfarenheter och inriktningar ger ett mervärde för forskningsprogrammet. Ansvaret för ett sådant program kan ligga på SSF, men lika gärna på någon annan finansiär.

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 1 1 100%
Livsvetenskaperna 0 0 0%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 0 0 0%
Materialvetenskap och materialteknologier 0 0 0%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 0 0 0%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 1 1 100%
Kvinnliga huvudsökande 1 1 100%
Manliga huvudsökande 0 0 0%
Visa projekt