Hoppa till innehåll
EN In english
  • Kalender: SSF Forsknings-institutsdoktorand! - 8 dagar
  • Kalender: SSF Material för Energitillämpningar - 1 månad 17 dagar
  • Utlysning: Sök SSF Forskningsinstituts-doktorand! - 8 dagar
  • Utlysning: Sök SSF Material för Energitillämpnin... - 1 månad 17 dagar

Rambidrag Elektronik/Fotonik 2010

Ansökningsperiod
100406-100825
Bidragsperiod
2011-2016
Belopp (milj kr)
160.0
Handläggare
Joakim Amorim

Beskrivning av utlysningen

Five-year research group grants for research on Electronics and Photonics systems within a framework of maximum SEK 160 million. Priority is given to systems oriented research, but research on component technologies that enable new systems or applications may also be supported.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Engelska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 62 6 10%
Livsvetenskaperna 0 0 0%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 1 0 0%
Materialvetenskap och materialteknologier 0 0 0%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 61 6 10%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 0 0 0%
Kvinnliga huvudsökande 4 0 0%
Manliga huvudsökande 58 6 10%
Visa projekt