Hoppa till innehåll
EN In english
  • Kalender: SSF Forsknings-institutsdoktorand! - 8 dagar
  • Kalender: SSF Material för Energitillämpningar - 1 månad 17 dagar
  • Utlysning: Sök SSF Forskningsinstituts-doktorand! - 8 dagar
  • Utlysning: Sök SSF Material för Energitillämpnin... - 1 månad 17 dagar

Rambidrag Elektronik/fotonik 2007

Ansökningsperiod
071001-071101
Bidragsperiod
2008-2013
Belopp (milj kr)
240.3
Handläggare
Joakim Amorim

Beskrivning av utlysningen

SSF:s pågående finansiering inom mikroelektronik upphör vid kommande årsskifte. SSF är angelägen om att forskningsstödet inte försvagas och utlyser därför ett antal femåriga rambidrag för forskning inom elektronik- system och fotonik inom en ram på 240 milj kr. För att dessa program ska kunna starta under senvåren 2008, genomförs utlysningen med kort ansökningstid. Sista ansökningsdag är den 1 november.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Svenska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 68 13 19%
Livsvetenskaperna 0 0 0%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 2 0 0%
Materialvetenskap och materialteknologier 0 0 0%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 66 13 20%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 0 0 0%
Kvinnliga huvudsökande 6 0 0%
Manliga huvudsökande 62 13 21%
Visa projekt