Hoppa till innehåll
EN In english
  • Kalender: SSF Forsknings-institutsdoktorand! - 1 dag
  • Kalender: SSF Material för Energitillämpningar - 1 månad 10 dagar
  • Utlysning: Sök SSF Forskningsinstituts-doktorand! - 1 dag
  • Utlysning: Sök SSF Material för Energitillämpnin... - 1 månad 10 dagar

ProEnviro 2006

Ansökningsperiod
-
Bidragsperiod
2007-2009
Belopp (milj kr)
22.0
Handläggare
Jan Fahleson

Beskrivning av utlysningen

Stiftelsen och Mistra avsätter tillsammans 60 milj kr till ett program för miljöanpassad produktframtagning i små och medelstora företag. Den första utlysningen har sista ansökningsdag den 12 oktober.

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 4 4 100%
Livsvetenskaperna 0 0 0%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 0 0 0%
Materialvetenskap och materialteknologier 0 0 0%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 0 0 0%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 4 4 100%
Kvinnliga huvudsökande 0 0 0%
Manliga huvudsökande 4 4 100%
Visa projekt