Hoppa till innehåll
EN In english
  • Kalender: SSF Forsknings-institutsdoktorand! - 1 dag
  • Kalender: SSF Material för Energitillämpningar - 1 månad 10 dagar
  • Utlysning: Sök SSF Forskningsinstituts-doktorand! - 1 dag
  • Utlysning: Sök SSF Material för Energitillämpnin... - 1 månad 10 dagar

Mobilitetsanslag IT

Ansökningsperiod
-
Bidragsperiod
2007-2008
Belopp (milj kr)
2.6
Handläggare
Olof Lindgren

Beskrivning av utlysningen

Stiftelsen har utlyst sex anslag à högst 250 000 kr för mobilitet mellan högskola och näringsliv inom informationsteknik. Mobilitetsanslagen kan användas för forsknings- eller kunskapsutbytesvistelse såväl av doktorander/forskare som av företagsanställda.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Svenska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 10 10 100%
Livsvetenskaperna 0 0 0%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 0 0 0%
Materialvetenskap och materialteknologier 0 0 0%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 10 10 100%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 0 0 0%
Kvinnliga huvudsökande 0 0 0%
Manliga huvudsökande 10 10 100%
Visa projekt