Hoppa till innehåll
EN In english
  • Utlysning: Sök SSF Material för Energitillämpningar - 14 dagar
  • Kalender: Conference – Bringing New Materials to Market - IDAG
  • Kalender: Forum för Forskningskommunikation - 15 dagar
  • Kalender: Industridoktorand 2017 - 9 dagar
  • Kalender: Rambidrag för forskning på cyber- och ... - 1 månad 12 dagar
  • Kalender: SSF:s pris för bästa nyttiggörande forskning - 7 dagar

Kanslibeslut 2008

Ansökningsperiod
-
Bidragsperiod
2008-2009
Belopp (milj kr)
2.2
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

SSF har genom åren jobbat mycket med ”programkommittéer” som har haft till uppgift att följa alla projekt som beviljats inom ett visst program. Ibland har dessa kommittéer haft en avsatt budget för att kunna föreslå insatser för projekten. Programkommittén har gett förslag till stiftelsens VD som är beslutande.

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 14 7 50%
Livsvetenskaperna 2 2 100%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 3 3 100%
Materialvetenskap och materialteknologier 7 1 14%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 2 1 50%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 0 0 0%
Kvinnliga huvudsökande 2 0 0%
Manliga huvudsökande 12 7 58%
Visa projekt