Hoppa till innehåll
EN In english
  • Utlysning: Sök SSF Material för Energitillämpningar - 14 dagar
  • Kalender: Conference – Bringing New Materials to Market - IDAG
  • Kalender: Forum för Forskningskommunikation - 15 dagar
  • Kalender: Industridoktorand 2017 - 9 dagar
  • Kalender: Rambidrag för forskning på cyber- och ... - 1 månad 12 dagar
  • Kalender: SSF:s pris för bästa nyttiggörande forskning - 7 dagar

Junior Individual Grants 1997

Ansökningsperiod
-
Bidragsperiod
1997-2001
Belopp (milj kr)
30.0
Handläggare
Henryk Wos

Beskrivning av utlysningen

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 20 20 100%
Livsvetenskaperna 6 6 100%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 4 4 100%
Materialvetenskap och materialteknologier 2 2 100%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 6 6 100%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 2 2 100%
Kvinnliga huvudsökande 8 8 100%
Manliga huvudsökande 12 12 100%
Visa projekt